หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

 

001 ภาษาไทย


002 คณิตศาสตร์


003 วิทยาศาสตร์


004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


005 สุขศึกษา และพลศึกษา


006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์


007 ศิลปะ-ดนตรี


008 ศิลปะ-นาฏศิลป์


009 ภาษาต่างประเทศ


010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


012 คอมพิวเตอร์


013 หุ่นยนต์


014 การงานอาชีพ


015 ปฐมวัย


016 เรียนร่วม - ภาษาไทย


017 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์


018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


019 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา


020 เรียนร่วม - ศิลปะ


021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]