การเข้าไปดูผลการแข่งขันระดับภาค อีกทางเลือกหนึ่ง ของการศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ภาคกลาง เข้าไปที่เว็บ central65.sillapa.net/ss-center
ภาคอีสาน เข้าไปที่เว็บ esan65.sillapa.net/ss-center
ภาคใต้ เข้าไปที่เว็บ  south65.sillapa.net/ss-kbi1
ภาคเหนือ เข้าไปที่เว็บ north65.sillapa.net/ss-center
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 14:48 น.