การเปลี่ยนตัวครู
- เปลี่ยนตัวครูในแต่ละรายการของโรงเรียน แก้ไขในระบบพร้อมแนบไฟล์ที่ผู้บริหารลงนามมีบางโรงเรียนที่เปลี่ยนตัวแต่ไม่ได้แนบไฟล์หรือแนบไฟล์แต่ไม่ถูกต้อง รบกวนดำเนินการแนบไฟล์ใหม่ด้วย​
               - เจ้าหน้าที่ของแต่ละโรงเรียนที่ทำการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู เข้าไปตรวจสอบด้วย
               - สงสัย สอบถามได้ที่ อัมพวัน  081-7957322  
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10:50 น.