บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู
สามารถปริ้นบัตรประจำจัวนักเรียน/ครู ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2559
และสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ใส่รูปภาพ สามารถดำเนินการ  Usname และ Password เดิม
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 11:46 น.