เอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู
โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู (หลังจากระบบปิด) ให้นำหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน  จำนวน 2 ฉบับ
เอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน เปลี่ยนตัวครู
วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10:19 น.