การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.10 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.40 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.80 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.50 ทอง 6
7 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.10 ทอง 7
8 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.10 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.20 ทอง 9
10 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 066
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.10 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 4
5 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง 5
6 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 110
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.33 ทอง 4
5 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.66 ทอง 5
6 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 6
7 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.66 ทอง 7
8 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.66 เงิน 8
9 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76.66 เงิน 9
10 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.66 เงิน 10
11 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.99 ทอง ชนะเลิศ
2 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.33 ทอง 4
5 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.98 ทอง 5
6 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.32 ทอง 6
7 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.98 ทอง 7
8 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.66 ทอง 8
9 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 9
10 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 9
11 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76.83 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74.83 เงิน 5
6 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 72.83 เงิน 6
7 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 71.50 เงิน 7
8 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68.83 ทองแดง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
10 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 186
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.67 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.33 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.01 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.64 ทอง 7
8 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.67 ทอง 8
9 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
10 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 204
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 131
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.64 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 72.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
4 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
5 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
6 สอนคนตาบอด จ.ลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 059
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 035
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.17 เงิน 4
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.33 เงิน 5
6 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.83 เงิน 6
7 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.33 เงิน 7
8 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76.33 เงิน 8
9 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74.50 เงิน 9
10 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68.67 ทองแดง 10
11 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.66 ทอง 4
5 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 5
6 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.66 ทอง 6
7 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.66 ทอง 8
9 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.66 ทอง 9
10 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 106
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96.98 ทอง ชนะเลิศ
2 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.31 ทอง 4
5 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.98 ทอง 5
6 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.98 ทอง 6
7 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.64 ทอง 7
8 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.32 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.99 ทอง 9
10 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 058
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
3 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.31 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.31 ทอง 4
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.19 ทอง 5
6 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.32 ทอง 6
7 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.92 ทอง 7
8 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.64 เงิน 8
9 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.66 เงิน 9
10 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 078
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.23 ทอง ชนะเลิศ
2 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง 4
5 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.49 ทอง 5
6 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.50 ทอง 6
7 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.83 ทอง 7
8 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.29 ทอง 8
9 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
10 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.60 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.80 ทอง 4
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.10 ทอง 5
6 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.80 ทอง 6
7 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.10 ทอง 7
8 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.20 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.10 ทอง 9
10 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 212
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.10 ทอง 4
5 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง 5
6 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.50 ทอง 6
7 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.70 ทอง 7
8 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.30 ทอง 8
9 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 9
10 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 083
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง 4
5 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.33 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79 เงิน 6
7 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 76.33 เงิน 7
8 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74.66 เงิน 8
9 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 69.33 ทองแดง 9
10 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 074
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง 4
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 5
6 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84 ทอง 6
7 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน 7
8 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 65 ทองแดง 8
9 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
10 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
4 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.20 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
5 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
6 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
7 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.66 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.49 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.82 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.49 เงิน 6
7 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 088
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 4
5 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.67 เงิน 5
6 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.67 เงิน 6
7 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
9 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
10 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
12 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 056
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมพรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.06 ทอง 4
5 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.10 ทอง 5
6 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
7 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
9 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

รหัสกิจกรรม : 043
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.20 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.60 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.60 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.60 ทอง 7
8 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.60 ทอง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.60 ทอง 9
10 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.60 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 202
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาบดี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.01 ทอง 4
5 ศึกษาพิเศษชัยนาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง 5
6 ศรีสังวาลย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน