ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 8 6 0 14 14 0 0 0 14
2 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 2 3 11 23 1 1 0 25
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 5 9 3 17 18 1 0 0 19
4 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 5 0 10 10 0 0 0 10
5 ศรีสังวาลย์ 5 3 4 12 11 2 0 0 13
6 ประชาบดี 5 3 3 11 12 1 0 0 13
7 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 5 1 8 14 14 4 0 0 18
8 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 4 5 2 11 17 2 0 0 19
9 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 4 2 5 11 17 5 0 0 22
10 ระยองปัญญานุกูล 4 2 1 7 9 0 1 0 10
11 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 4 1 2 7 14 2 1 0 17
12 ศึกษาพิเศษชัยนาท 3 4 1 8 10 1 0 0 11
13 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 3 3 2 8 10 0 0 0 10
14 นครราชสีมาปัญญานุกูล 3 1 5 9 19 8 4 0 31
15 พิจิตรปัญญานุกูล 3 1 4 8 14 3 0 0 17
16 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3 1 1 5 9 1 0 0 10
17 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 3 0 0 3 7 3 0 0 10
18 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 3 0 0 3 6 1 0 1 7
19 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 2 5 5 12 23 3 0 0 26
20 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 2 4 3 9 21 4 1 0 26
21 กาวิละอนุกูล 2 3 1 6 13 5 0 0 18
22 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 2 2 3 7 13 5 1 0 19
23 เพชรบุรีปัญญานุกูล 2 2 1 5 13 4 0 0 17
24 ภูเก็ตปัญญานุกูล 2 1 3 6 17 7 4 0 28
25 น่านปัญญานุกูล 2 1 1 4 13 0 3 0 16
26 สงขลาพัฒนาปัญญา 2 1 1 4 8 0 0 0 8
27 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 2 0 1 3 15 1 2 0 18
28 แพร่ปัญญานุกูล 1 4 1 6 13 6 2 0 21
29 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1 3 0 4 10 2 1 0 13
30 อุบลปัญญานุกูล 1 2 0 3 7 1 2 1 10
31 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 1 1 4 6 9 0 1 0 10
32 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 1 0 5 6 6 0 0 0 6
33 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 1 0 2 3 8 2 1 0 11
34 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 1 0 0 1 12 1 1 0 14
35 ปัญญาวุฒิกร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 4 1 5 12 1 1 0 14
37 พิษณุโลกปัญญานุกูล 0 3 2 5 12 3 0 0 15
38 ชุมพรปัญญานุกูล 0 3 1 4 11 3 1 0 15
39 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 0 3 1 4 11 1 0 0 12
40 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 0 3 0 3 13 1 0 0 14
41 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 0 2 1 3 7 0 0 0 7
42 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 0 1 0 1 8 3 1 0 12
43 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 1 0 1 3 0 0 0 3
44 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
45 เชียงรายปัญญานุกูล 0 0 4 4 7 1 0 0 8
46 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 0 0 1 1 4 0 0 0 4
47 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
48 กาวิละอนุกูล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
49 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 0 1 1 0 1 2 0 3
50 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 12 2 1 0 15
51 โสตศึกษาจังหวัดตาก 0 0 0 0 7 0 1 0 8
52 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 6 0 2 0 8
53 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 สอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 102 99 89 290 556 93 35 2 684