ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 23 3 0 0 26
2 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 23 1 1 0 25
3 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 21 4 1 0 26
4 นครราชสีมาปัญญานุกูล 19 8 4 0 31
5 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 18 1 0 0 19
6 ภูเก็ตปัญญานุกูล 17 7 4 0 28
7 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 17 5 0 0 22
8 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 17 2 0 0 19
9 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 15 1 2 0 18
10 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 14 4 0 0 18
11 พิจิตรปัญญานุกูล 14 3 0 0 17
12 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 14 2 1 0 17
13 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 14 0 0 0 14
14 แพร่ปัญญานุกูล 13 6 2 0 21
15 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 13 5 1 0 19
16 กาวิละอนุกูล 13 5 0 0 18
17 เพชรบุรีปัญญานุกูล 13 4 0 0 17
18 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 13 1 0 0 14
19 น่านปัญญานุกูล 13 0 3 0 16
20 พิษณุโลกปัญญานุกูล 12 3 0 0 15
21 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 12 2 1 0 15
22 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 12 1 1 0 14
23 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 1 1 0 14
24 ประชาบดี 12 1 0 0 13
25 ชุมพรปัญญานุกูล 11 3 1 0 15
26 ศรีสังวาลย์ 11 2 0 0 13
27 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 11 1 0 0 12
28 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 10 2 1 0 13
29 ศึกษาพิเศษชัยนาท 10 1 0 0 11
30 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 0 0 0 10
31 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 10 0 0 0 10
32 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 9 1 0 0 10
33 ระยองปัญญานุกูล 9 0 1 0 10
34 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 9 0 1 0 10
35 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 8 3 1 0 12
36 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 8 2 1 0 11
37 สงขลาพัฒนาปัญญา 8 0 0 0 8
38 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 7 3 0 0 10
39 อุบลปัญญานุกูล 7 1 2 1 10
40 เชียงรายปัญญานุกูล 7 1 0 0 8
41 โสตศึกษาจังหวัดตาก 7 0 1 0 8
42 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 7 0 0 0 7
43 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 6 1 0 1 7
44 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 6 0 2 0 8
45 สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 6 0 0 0 6
46 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 4 0 0 0 4
47 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 3 1 0 0 4
48 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 0 0 0 3
49 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 3 0 0 0 3
50 ปัญญาวุฒิกร 1 0 0 0 1
51 กาวิละอนุกูล 1 0 0 0 1
52 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 1 2 0 3
53 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 0
54 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0
55 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0 0 0
56 สอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 0 0 0 0 0
57 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 0 0 0 0 0
58 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 0 0 0 0
รวม 556 93 35 2 686