หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 026 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 5 16 10
2 027 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 7 14 11
3 028 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 25 72 45
4 029 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 38 105 66
5 030 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 19 39 27
6 031 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 32 92 57
7 032 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 17 76 37
8 033 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 21 43 34
9 034 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 12 28 18
10 035 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 8 14 13
11 036 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 15 47 26
12 037 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 22 75 43
13 038 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 10 29 16
14 039 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 22 52 36
15 040 โรงเรียนประชาบดี 13 36 17
16 041 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1 2 2
17 042 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 10 13 12
18 043 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 8 32 16
19 044 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 20 42 30
20 045 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 11 18 16
21 046 โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 6 20 13
22 047 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 26 83 45
23 048 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 18 60 35
24 049 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 10 12 12
25 050 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 15 38 27
26 051 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 14 46 24
27 052 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 19 79 40
28 053 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 4 8 7
29 054 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 7 31 15
30 055 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 3 8 6
31 056 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 11 53 26
32 057 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 15 26 21
33 058 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1 3 2
34 016 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 4 8 6
35 017 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 16 50 25
36 018 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 24 56 32
37 019 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 36 75 44
38 020 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 27 70 37
39 021 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12 25 14
40 022 โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 4 3
41 023 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 24 71 36
42 024 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 3 3 3
43 025 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 27 88 45
44 001 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 6 12 7
45 002 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 20 58 36
46 003 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 12 21 15
47 004 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 17 39 26
48 005 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 21 67 40
49 006 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 18 56 34
50 007 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 21 42 29
51 008 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ 5 29 12
52 009 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 14 41 26
53 010 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ 7 15 8
54 011 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 9 28 15
55 012 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 24 49 36
56 013 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 8 14 10
57 014 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 26 55 45
58 015 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 26 94 52
รวม 875 2382 1441
3823

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]