หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ......
ระหว่าง วันที่ 29-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 29 ม.ค. 2559 09.00-17.00 น. 07.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้งขัน
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 30 ม.ค. 2559 09.00-17.00 น 07.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้งขัน
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอประชุมสมภาพ คมสัน (อาคาร ม.ต้น) ชั้น 4 29 ม.ค. 2559 10.00 - 11.15 1. รายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนด 30 นาที บริเวณ*นอก*หอประชุม และจับฉลาก เลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด 2. รับเกียรติบัตรเวลา 13.30 น. บริเวณสถานที่ประกวด
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอประชุมสมภาพ คมสัน (อาคาร ม.ต้น) ชั้น 4 29 ม.ค. 2559 11.15 - 12.30 1. รายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนด 30 นาที ในหอประชุม และจับฉลาก เลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด 2. รับเกียรติบัตรเวลา 13.30 น. บริเวณสถานที่ประกวด
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอประชุมสมภาพ คมสัน (อาคาร ม.ต้น) ชั้น 4 29 ม.ค. 2559 13.00 - 14.15 1. รายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนด 30 นาที ในหอประชุม และจับฉลาก เลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด 2. รับเกียรติบัตรเวลา 17.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]