หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ......
ระหว่าง วันที่ 29-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี หอประชุมเทพศิรินทร์ 31 ม.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.30-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 1 ก.พ. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 แข่งขันวันที่ 1 ก.พ.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 31 ม.ค. 2559
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.30
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารกาญจนาภิเษก (ฝั่ง ม.ต้น) ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 29 ม.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 15.00 07.30 น. ลงทะเบียน (นร./-ครู) 08.30 น. ชี้แจงแนวทางการแข่งขัน (นร./-ครู) 08.45 น. ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน 12.30 น.ให้ความรู้กระบวนการ ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก ประมาณ 18.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารกาญจนาภิเษก (ฝั่ง ม.ต้น) ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 30 ม.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 - 15.00 07.30 น. ลงทะเบียน (นร./-ครู) 08.30 น. ชี้แจงแนวทางการแข่งขัน (นร./-ครู) 08.45 น. ตรวจอุปกรณ์การแข่งขัน 09.30 น.ให้ความรู้กระบวนการ ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็ก ประมาณ 18.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]