หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 13.181861, 100.937752
2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 13.960770, 100.622008
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จ.สุพรรณบุรี 14.469862, 100.131669
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 13.817069, 100.317504
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 13.936792, 100.546842
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 13.755560, 100.680765
7 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 13.923429, 100.624223
8 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี 13.913136, 100.414065
9 โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
10 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 13.954172, 100.619033
11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา
12 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 13.826407, 100.617860
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 13.910152, 100.512262
14 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 14.427760, 100.101064
15 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จ.นนทบุรี 13.939378, 100.512921

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]