หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ...
ระหว่าง วันที่ 29-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 30 ม.ค. 2559 14.00-20.00 น. 12.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้งข
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 31 ม.ค. 2559 09.00-17.00 น. 07.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้งขัน
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอประชุมสมภาพ คมสัน (อาคาร ม.ต้น) ชั้น 4 29 ม.ค. 2559 14.15 - 15.30 1. รายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนด 30 นาที ในหอประชุม และจับฉลาก เลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด 2. รับเกียรติบัตรเวลา 17.00 น.
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หอประชุมสมภาพ คมสัน (อาคาร ม.ต้น) ชั้น 4 29 ม.ค. 2559 15.30 - 16.45 1. รายงานตัวก่อนเวลาที่กำหนด 30 นาที ในหอประชุม และจับฉลาก เลือกท่าประกวด / ลำดับเข้าประกวด 2. รับเกียรติบัตรเวลา 17.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]